Klubmødet januar med Karen Uhre

Arven fra antikken – demokratiet som livsform

Det er en udbredt opfattelse at kristendommen har haft en afgørende indflydelse på vores kultur, ikke kun på det religiøse område, men også på vores demokratiske og humanistiske værdier. Men der er en anden – og mindst lige så afgørende – kilde til den vestlige verdens kultur og vores demokratiske livsform: antikkens verden.

Demokratiets rødder går tilbage til den antikke græske kultur, nærmere bestemt perioden fra ca. 500 – 300 f.Kr. (især i Athen) – og dette vil være fokus i foredraget om ”Arven fra antikken”: den demokratiske styreform og den demokratiske livsform som den udfoldede sig i Athen for mere end 2000 år siden med perspektiver til vores moderne demokrati. Demokratiet bygger på et særligt menneskesyn som blev klart formuleret i den athenske samtid – og som i dag kan belyse hvad der må være kernen i den demokratiske livsform

Tyrandræberne, de to mænd, der myrdede den sidste tyran i Athen i 510 f.Kr.

Demosthenes, den ældre demokrat og politiker der i 330’erne f.Kr. advarede mod den makedonske stormagt (Alexander d. St.)

Karen Uhre blev født i 1948. Hun var uddannet på Københavns Universitet (mag. art. i litteraturvidenskab 1977, bachelor i filosofi 1994/2004).

Gymnasielærer på Odsherreds Gymnasium 1979 – 2020 i fagene dansk, oldtidskundskab og filosofi. I ca. 10 år studievejleder og i ca. 30 år tillidsrepræsentant.

Gift i mange år med Niels Jørn, som døde for nylig, mor til 2 voksne børn og farmor/mormor til 5 børnebørn.