Klubmødet i september – Anonyme Alkoholikere (AA)

Hvad sker der i Anonyme Alkoholikere (AA) og hvorfor har de succes?

AA findes i hele verden og man regner med, at der er ca. 150.000 AA grupper i alt med mere end 2 mio. medlemmer. Mange har sikkert stiftet bekendtskab med AA gennem amerikanske film, og derved fået et lidt forvrænget billede af, hvad AA egentlig er.

Eneste formål er at holde sig ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.

AA fungerer som selvhjælpsgrupper. Det er de enkelte medlemmer, som gennem deres egne fortællinger inspirerer hinanden til at forblive ædru. Grundtanken er, at alkoholikere indbyrdes har en fælles forståelse for det der kan virke uforståeligt for de fleste, nemlig at man som alkoholiker ender med at vælge flasken frem for familien, frem for venner, sin agtelse, sundhed og værdighed.

I AA kommer der mænd og kvinder fra alle samfundslag. Det eneste medlemmerne har til fælles, er et ønske om at blive og forblive ædru. Det er en tradition, at nye medlemmer er de vigtigste deltagere på møderne.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution.

Anonymiteten i AA betyder, at der ikke foregår nogen registrering af medlemmerne, at man kun præsenterer sig med fornavn, samt at alle deltagere lover hinanden fortrolighed. Man kan modtage hjælp uden at andre bliver vidende om ens alkoholproblem.

I respekt for dette vil vi ikke få navnet på vores gæst. Det vil ikke være tilladt at tage billeder og der vil ikke efterfølgende blive refereret eventuelle personlige oplysninger/ historier som vores foredragsholder måtte komme med.

Program 
18.30 Ankomst
19.00 Middag
19.55 En kort pause
20.00 Foredrag
21.00 Kort status for klubbens projekter
21.30 3 minutter om “Nordiske Dage”
21.45 Meddelser
21.55 En sang
22.00 Tak for iaften

Tilmelding

Klik her