Klubmødet i november med Jutta Bojsen-Møller

 

Jutta Bojsen-Møller, 1837-1927, højskolemoder og kvindesagsforkæmper m.m., med til at sikre kvindernes valgret med grundloven 1915

En fortælling om min oldemor

Hun blev født i 1837, og som traditionen foreskrev det, fik hun ingen formel uddannelse, men blev gift som 20 årig med den 23 år ældre sognepræst F.D. Møller, og hun fødte 11 børn, hvoraf 3 døde som små. Som præstekone blev hun særdeles aktiv: var forsanger i kirken, tog på sygebesøg med sin mand og samlede sognets unge piger til højtlæsning og håndarbejde. I en årrække var hun højskolemor på grundtvigske højskoler, og dette var baggrunden for, at hun i 1894 blev opfordret til at blive formand for Dansk Kvindesamfund.

I sin lange formandsperiode frem til 1910 rejste Jutta Bojsen Møller Danmark tyndt for at oprette nye kredse og for at agitere for ”lige Ret for Mand og Kvinde”, og det blev hurtigt klart at hun havde politisk tæft og en evne til at få folk i tale Et af hendes mottoer var: ”Vær Kvinde og ikke Mand. Følg dit Hjerte og Brug din Forstand”.

Jutta Bojsen-Møller 1915 i midten af kvindetoget til kongen efter at kvindernes valgret er sikret.

”Mor Jutta” var en markant, samlende førerskikkelse i den tidlige kvindebevægelse. Hun blev det strålende midtpunkt i kvindernes valgretstog, d. 5.juni 1915, hvor over 12.000 kvinder gik i optog gennem København for at fejre, at de var blevet myndige medborgere.

Program 

18:30 Ankomst
18.45 En mærkedag – Susanne Trøck 75 år
19.00 Middag
20.05 Jutta Bojsen Møller fortæller om Jutta Bojsen Møller
21.15 Armenienprojektet
21.30 3 minutter v. Kirsten Goos
21.40 Meddelelser
21.50 Vi slutter af med en sang
22.00 Tak for i aften