Klubmødet i marts med Signe Hald Andersen

Signe er Forskningsprofessor, Interventionschef for Rockwool Fonden.

Rockwool Fonden er en upartisk og selvfinansieret almennyttig fond, som har til formål at tilvejebringe viden, der kan bidrage til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.