Klubmødet i april – besøg Mungo Park

Vi besøger Mungo Park Teater inkl. spisning og forestillingen.
Mere information kommer.