Klubmødet februar med Merete Bandak

Merete Bandak taler om folkemordet i Armenien 1915 og om danske kvinder indsats for området.