Klubmøde Varde – Generalforsamling. Fremlæggelse af gruppe 14. Livet i Havet