Klubmøde Varde – Fremlæggelse Gruppe. 15. Livet på land.

Tovholder:  Monica

Gæster er velkomne til møderne.

Møderne foregår på Varde Sportium kl. 18.30. Blue hour fra kl. 18.00

Afbud  til Joan Iversen på SMS 24820089 senest mandag før kl. 12.00