Klubmøde Varde – Fremlæggelse af Gruppe 12. Ansvarligt forbrug

Mødet foregår hos Røde kors hvor Åse Damgård vil fortælle om dagligdagen hos dem. OBS vi starter kl. 18.00.
Derefter køre vi til Arnbjerg hotel til spisning kl. 19.30. Prisen for spisningen er kr. 230,00.

En fra hotellet vil fortælle om deres koncept med bæredygtighed.  Bla råvarer fra nærområdet.

Tovholder: Gruppe 12

3 min. ved: . Kirstine Høgsberg/Joan Bruun Iversen

Måske medlemsoptagelse