Klubmøde SI Vejle – Julemøde

Aftenens program:
Spisning og hyggeligt samvær
Julens historier
Kaffe, hygge og pakkeleg.