Klubmøde SI Skanderborg – Hvem er Bodil Begtrup?

Vi får besøg af Astrid Elkjær Sørensen, ph.d. i historie og for øjeblikket projektleder hos Kvinderådet.

Astrid

Bodil Gertrud Begtrup, født 1903 i Nyborg, død 1987 i København, var en dansk cand.polit, kvindesagsforkæmper, FN-delegat og ambassadør. Hun var en foregangskvinde for ligestilling i udenrigstjenesten, idet hun blev Danmarks første kvindelige ambassadør – i 1949 i Island, hvor titlen dengang var “overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister”.

Bodil Begtrup var også en af personerne bag FNs menneskerettighedserklæring og spillede en stor rolle i at få kvinders rettigheder skrevet ind i denne. Desuden var hun også Danmarks første kvindelige filmcensor.

Læs mere, fx her: https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/Bodil_Begtrup

Mrs. Bodil Begtrup, Denmark, shakes hands with Jan Stanczyk, Poland, Top-Ranking Director of the United Nations Department of Social Affairs, after her election as chairman of the Commission on the Status of Women of the United Nations Economic and Social Council at its first meeting. Miss Elsie Bowerman, Commission Secretary, is seen at right.