Klubmøde SI Ringkøbing

Årets tema:
Uddannelse med tanke for, at vi tilrettelægger møderne, så vi styrker klubbens medlemmers trivsel i klubben.