Klubmøde SI Ringkøbing

Årets tema:
Uddannelse med tanke for, at vi tilrettelægger møderne, så vi styrker klubbens trivsel i klubben.

Generalforsamling

3 minutter v/Lone Sand

Ego-branche v/Kirsten Steen