KLUBMØDE SI HORSENS – INDLÆG, HYGGE OG BANKO

Mødested kl. 18.30: Restaurant Pynten, Langelinje 24, Horsens

Gæster er velkomne

Gæster skal altid tilmeldes til Helle Østergaard senest kl. 18.00 fredagen før mødet på mail: sv.he@outlook.com
Gæstetilmelding gælder kun, hvis du har modtaget et OK fra Helle. Husk også betaling jvf. nedenfor.

Husk at indbetale for deltagelse i klubmødet – kr. 235.- til Helle Østergaard på konto 9570-13579385 /eller mobilepay nr. 893631 – senest kl. 18.00 fredagen før mødet.

Dagsorden:

  • Spisning
  • Vi spiller lidt banko om nogle dejlige gevinster. Spillet er til fordel for klubbens igangværende projekter.
  • Tilmeldingsskema vedr. arbejdsgrupperne til Modeshowet sendes rundt
  • Emnerne vedr. arbejdsgruppemøderne i februar 2024 præsenteres
  • Tre minutter + gavelotteri (og sang)