Klubmøde på Zoom

Mere info følger. Men I bedes allerede nu overveje, hvordan I hver især kan bidrage til besættelse af ledige poster i klubben inden generalforsamlingen
Tidspunktet kommer senere.