Klubmøde på Hestkøbgård

Klubmøde   oplæg v/Anne Birgitte Stürup, tidligere anklager v/Statsadvokatens Anklage-myndighed i København.