Klubmøde og sommerafslutning

Sommerfest afholdes ved Rødding Centret

Vi mødes ved mini golf (er bag parkeringspladsen)

Vi bliver inddelt i hold og spiller mini golf indtil kr. 19.15, derefter spiser vi (pris ca. kr.120,00 incl. vand til maden samt kaffe og kage)

Tove har et indlæg om Womena-projektet

Tilmelding/afmelding til: Birthe, tlf. 29106737 eller mail familienclausen@rnet.dk senest torsdag d. 10. juni