Klubmøde og generalforsamling

Tovholder, generalforsamling: Præsident/vicepræsident

Tovholder, Astrid: Kirsten D

Referent: Lise-Lotte