Klubmøde maj

Vi mødes kl. 18.00 i ”Hindsholm Cafe` og Gårdbutik”,
Fynshovedvej 685, Nordskov, hvor vi spiser.
Helle Klüver vil fortælle om naturen på Hindsholm. Verdensmål nr. 15.
Pris: 175 kr. indbetales til klubkonto 3596 – 9060444843 senest onsdag den 25 maj.
Evt. afbud til Anni Lehman senest onsdag 25 maj. Gæster er velkomne.
Arr: Lene, Grete, Vivi og Jette