Klubmøde – Julemøde

Julekomité: Jytte, Lone F, Lise-Lotte

Referent: Hanne M