Klubmøde i november med Charlotte Flindt Petersen

“Ruslands krig i Ukraine dens rødder og konsekvenser”
Charlotte Flindt Petersen, Direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab

Charlotte F. Pedersen er student fra Birkerød Gymnasium (1983), Cand.mag. i Østeuropastudier fra Københavns Universitet (1994). I løbet af tiden på universitetet udgav hun i 1990 bogen Eksperimentet – billeder fra Sovjetunionen, et samarbejde med fotograf Stig Stasig, og i samme år udgav hun sammen med journalist Lisbeth Jessen bogen Ung i Moskva.

I 1996 startede Charlotte Flindt Pedersen sin karriere ved Institut for Menneskerettigheder, hvor hun arbejdede med menneskerettigheder, reformer i politi og retsvæsenet på Balkan og de tidligere Sovjetlande i samarbejde med civilsamfund og statslige organer. Fra 2009 var hun vicedirektør og chef for det internationale arbejde i Institut for Menneskerettigheder.

I maj 2015 tiltrådte hun stillingen som direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab.

Hun er associeret partner i Nordic Consulting Group og sidder i flere bestyrelser, herunder Ebbe Muncks Mindefond, Wistifonden (forperson), DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati) og Europe Foundation i Georgien.

 

Se programmet for aftenen her:

møde 21. nov 2022