Klubmøde i Medborgerhuset, Sal C. Drøftelse af projekter i fortsættelse af gruppearbejdet