Klubmøde i Foredragssalen, Medborgerhuset, Nylandsvej

Gruppen Sundhed og forslag til L&R

3 min. Maria og 3 min. job Susanne

Afbud meddeles klubmester: Pia-nan, hvis du ikke kan komme til et
møde. Afbud senest torsdag kl. 15 før klubmødet på e-mail
piananr@mail.dk eller tlf. 26276460 eller 86816460.
Ved afbud for sent opkræves beløbet.