Klubmøde – Gennemgang af valg til L & R / Gruppearbejde

Gennemgang af valg til L & R 30.9.
Gruppearbejde FN Verdensmål 12 – 13 – 14 – 15
Tovholder: Bestyrelsen
3. min. v. Monica Haahr Berntsen/Anne-Marie Buurgaard