Generalforsamling

Der er ikke tale om et fysisk møde.

Beretninger, regnskab og budget udsendes til medlemmerne.
Valg gennemføres via mail.