Klubmøde Februar 2021

Sted: Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Pris: Medlemmer 140,00 kr. eventuel afmelding senest søndag den 6. december til Anne-Grethe Marcussen, mobil: 2449 0420, e-mail: agmdmk@mail.dk

Gæster er velkomne pris 175,00 kr. Tilmelding til Anne-Grethe Marcussen, mobil: 2449 0420, e-mail: agmdmk@mail.dk

Betaling: Forud senest søndag den 6. december 2020. Mobile Pay 37487 eller ved bankoverførsel til konto: 1551-0007 188 056. Husk at angive navn og anledning.

Program:

Klubinformation

Spisning

3 minutter ved Yrsa

Foredrag ved gruppen Sundhed og Fødevaresikkerhed med særligt fokus på kvinder (Anne C, Else, Kirsten R, Lis, Marianne H)