Klubmøde d. 28. marts 2023

Emne: Evaluering af nuværende aktiviteter, og ideer til kommende projekter.

Sted: Sct. Laurentii salen

Gæster: Nej

Ansvarlige: Charlotte, Gerda og Kirsten Lund