Klubmøde SI Ringkøbing

Årets tema: Realisering af kvinders og pigers personlige potentialer

Velkomst, lys-ceremoni og sang (v. 3 min.)

Fælles spisning

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen er der klubmøde med følgende dagsorden:

 1.  3 minutter: Inge Flensted
 2. 3 minutter fra hver tovholder i udvalgene
 3. Drøftelse blandt klubmedlemmer
  ved borde efter oplæg:
  a. Pengeskabende aktiviteter:
  Hvilke aktiviteter, synes I, at vi skal satse på fremover?
  Hvad har I lyst til, som tillige kan give lidt penge til donationer?
  b. Kreativt udvalg:
  Forslag fra bestyrelsen om, at vi nedsætter et kreativt udvalg.
  Udvalget skal i samarbejde med markedsudvalget være ideskabende og gensidigt
  inspirerende i forhold til, hvad nogle af os gerne kan
  og vil lave, som kan sælges til gavn for vores fælles formål.
 4. Orientering fra præsident
 5. Sang