Klubmøde

Sted: Hotel Marina

Tid: Kl. 18.00

Tovholder: Lise

3 minutter: Karen R

Referent: Nanny