Klubmøde 10. oktober Projektkultur – udviklingsproces

Projektkultur – udviklingsproces
v/proceskonsulenter Aase krag-Petersen (SI Silkeborg)

Gæster er velkommen