Klubmøde og ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling skal forslag til reviderede klublove, reglement og funktionsbeskrivelser behandles.

På klubmødet får vi besøg af Helle Thomsen, der er demensrådgiver i Norddjurs Kommune.
Desuden skal vi se billeder fra 25 års jubilæet.

Mødested: Hotel Marina

Tovholder: Lise

Referent: Lotte

 

PS: Foredraget med Signe Davidsen om arbejdet med unge flygtningekvinder i DFUNK er udsat til januar-mødet.