Foto af Alexa for Pixabay

Klubmøde

Signe Davidsen fortæller om arbejdet med unge flygtningekvinder i DFUNK.

Mødested: Hotel Marina

Tovholder: Lise

Referent: Lotte