Klubmøde

 

Mødeleder: Marietta

Referent: Nanny

 

Program:

  • Sang
  • Afrapportering fra kaminmøder
  • SI Grenaas 25 års jubilæum
  • Meddelelser fra præsidenten
  • Nyt fra KPD
  • Nyt fra Extension
  • Evt.
  • Sang

Det planlagte Skype-møde med vores donationsmodtager Kathrine udsættes til et senere tidspunkt.

 

Link til Zoom-mødet udsendes i dagene op til mødet.