Klubmøde

Tovholder: Præsident/vicepræsident

Referent: Margit