Klubmøde/Fællesmøde med SI Randers

Besøg hos Reno Djurs, Nymandsvej 11, Balle med efterfølgende spisning på Hoed Kro

Tovholder: Lotte (Bæredygtighed)

Referent: Karen R