Klubmøde

Sted: Hotel Marina

Foredrag af Else Trærup om Burkina Faso

Tovholder: Lise (Uddannelse)

Referent: Inge