Klubmøde

Tid og sted: Kl. 18 på Hotel Marina

Bo Størup fra Viden Djurs fortæller om kunstig intelligens

Besøg af Astrid, der fortæller om sit ophold på SNLA

Referent: Hanne S