Klubmøde

Vi starter med spisning kl. 18.00 på Pizzaria Italia, Kannikegade 28, Grenaa

Herefter besøger vi Mødrehjælpen Djurslands butik, Torvet 2C

Tovholder: Lise-Lotte (Styrkelse af kvinders gennemslagskraft)

Referent: Birgit