Klubmøde 12. marts Hvordan du bliver kriseparat

Klar dig selv i 3 døgn uden forsyninger v/ Beredskabsforbundet. Ulykker og katastrofer kan gøre samfundet og dets normale hjælpefunktioner ustabile. Bliv klogere på, hvordan du bliver kriseparat

Gæster er velkommen