Klubmøde 11. oktober, gruppen Styrkelse af kvinders gennemslagskraft

Gruppen: Kvinders gennemslagskraft, vil fortælle om projektet stå frem stå fast
Unionspræsident 2023 Ida Gormsen har ordet via video (video fra Regionalmøde)