Klub møde på Hestkøbgård tirsdag den 12. marts

Klubmøde

Foredrag af Rita Offersen, Hillerød-klubben, om FN og FN Forbundet.