Junimøde- udflugt til naturreservatet “Rusland” og Tegners statuepark