Indsamling til kvindekrisecenteret i Ullerød Brugs