Generalforsamling / klubmøde

Mødested: Hotel Marina

Mødeleder: Lise/Marietta

Referent: Birgit

3 minutter: Margit

5 minutter: Styrkelse af kvinders gennemslagskraft