Business people sitting at office desk, putting puzzle pieces together, finding solution, high angle view.

Forregional møde i Region 4

Vi arrangerer og står for forregional mødet i 2022.

Nærmere oplysninger følger.