FN’s Børnekonvention SI Nyborg

Foto er fra arrangementet i 2021.

I 2022 er der fernisering den 11. nov. 22 på Aktivitetscenteret Vestervold, Kgs. Bastionsvej 2, Nyborg – udstillingen slutter den 24. nov. 22.

Det er 6. klasses elever fra Birkhovedskolen og Danehofskolen, der præsenterer deres tolkninger af FN’s Børnekonvention.

Udstillingen er åben på Vestervold i dagtimerne på hverdage, på Nyborg Bibliotek i åbningstiderne samt hos VisitNyborg/Nyborg Turistbureau i vinduerne.