Fællesmøde m. nordsjællandske klubber

Nærmere om tid og sted følger senere