Klubmøde og Ekstraordinær generalforsamling

Vi mødes på Kolding Bibliotek mødelokale 5. 1.sal.
Aftenen begynder med et oplæg om Kolding Krisecenter
ved Birgitte Hauerslev.
Herefter extraordinær generalforsamling.
Vi skal godkende de nye klublove og vores klubreglement.
Aftenen slutter med  Klubmøde.