Ego-foredrag

Ego-foredrag og præsidentskifte med kædeoverrækkelse