UDSAT: By-dels-mødre fra Hobro fortæller om deres arbejde.

80.000 kvinder lever i isolation. Bydelsmødre støtter og motiverer isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive samfundsborgere.
Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som motiverer isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive medborgere i deres lokalsamfund. Indsatsen styrker kvinderne, deres familier og lokalsamfundet.