Billund Vand & Energi, virksomhedsbesøg

Virksomhedsbesøg hos Billund Vad & Energi ved Lisbeth Thomsen.
Vi mødes kl. 18.30 ved Billund Vand & Energi, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted.

Billund Vand & Energi er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som leverer drikkevand til Billund by og driver fem renseanlæg i Billund Kommune.

Derudover produceres grøn energi af spildevandsslam og madaffald, hvorved affald udnyttes som ressource.

Gæster er velkommen.

 

Uden eller ved for sent afbud: Husk at indbetale kr. 115 på kontonr. 9712-745881246.

Afbud eller tilmelding af gæster senest fredagen før kl. 12.00 til Kanna Sørensen på tlf. 3030 1502.