Besøg i FN- Byen i København den 17. november

FN-Byen i København
MTW-udvalget indbyder til en inspirationsdag i FN byen for at give alle medlemmer et bedre indblik i FN`s Fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprojektet i Burkina Faso. Programmet vil i år byde på flere nye indlæg af bl.a. Andreas Hansen, ny direktør for World Food Programmes Nordiske kontor, Udenrigsministeriets Engagement Team og UN City Young samt en rundvisning i FN-bygningen.